Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

CMAS

CMAS to Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej powstała we Francji w 1959 roku. Zrzesza ona 104 narodowe federacje oraz liczne stowarzyszenia i organizacje nurkowe z całego świata. Do połowy lat 90-tych KDP/CMAS była organizacją najbardziej aktywną na polskim rynku nurkowym. Większość polskich płetwonurków było szkolonych i posiadało uprawnienia płetwonurka KDP/CMAS. Dopiero wejście na polski rynek takich organizacji jak PADI, SSI etc. zmieniło ten stan rzeczy. Gwarancją wysokiej jakości szkolenia płetwonurków w systemie KDP/CMAS jest posiadanie przez instruktorów wieloletniego doświadczenia nurkowego.

Proponowane szkolenia w systemie CMAS: