Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Trimix Diver

Kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem trimiksu jako gazu dennego, o zawartości tlenu od 18% do 21% oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100% tlenu prowadzony do głębokości 60 metrów.
  Przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania z użyciem trimiksu do celów głębokiego nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności, tdiz zastosowaniem mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości tlenu od 18%-21% oraz poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych i nitroksów dekompresyjnych, przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów - programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy. Wymagania wstępne to ukończone 18 lat, stopień Advanced EANx Diver oraz Decompression Procedures lub równoważny oraz minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów. Liczba zajęć teoretycznych to 8 sesji zakończonych egzaminem. Liczba nurkowań to 4 nurkowania o łącznym czasie co najmniej 100 minut w tym 2 nurkowania trimiksowe w zakresie głębokości od 40 do 60 metrów. Nurkowie TDI Extended Range Diver realizują jedynie dwa nurkowania trimiksowe, uzupełniając wiedzę o stosowanie helu w mieszance oddechowej.
Wymagania sprzętowe minimalne: urządzenie wypornościowe typu softpack o odpowiedniej sile wyporu, umożliwiający użycie zestawu jednobutlowego dwuzaworowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 2 automaty dla gazu dekompresyjnego, 2 boje dekompresyjne , 2 kołowrotki, tabliczka na rękę, 2 narzędzia tnące, 2 niezależne urządzenia pomiaru czasu i głębokości. Wymagania sprzętowe polecane: zestaw typu skrzydło na sztywnej płycie o dwóch niezależnych źródłach wyporu dla zestawu dwubutlowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 automat czysty tlenowo, 2 różne boje dekompresyjne w tym jedna pomarańczowa, 2 kołowrotki, tabliczka na rękę, 2 narzędzia tnące, 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości.

 

Główne zagadnienia kursu to:

  • historia nurkowania technicznego
  • zalety i wady stosowania helu
  • fizyka nurkowa
  • fizjologia nurkowa
  • sprzęt w nurkowaniu technicznym
  • planowanie nurkowania technicznego
  • modele dekompresyjne, deco planery, tabele
  • zarządzanie ryzykiem


Certyfikat Trimix Diver uprawnia do:

  • nurkowania dekompresyjnego do 60 metrów z użyciem trimiksu 18% tlenu do 21% tlenu
  • uczestniczenia w kursie Advanced Trimix Diver