Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Nitrox Diver

Kurs wprowadzający do nurkowania z użyciem mieszanek nitroksowych o zawartości tlenu 21% do 40% to dzisiejsza jakość nurkowania rekreacyjnego i podstawa nurkowania technicznego.
Przeznaczony dla nurków pragnących poznać podstawy fizyki gazów w nurkowaniu oraz podstawowe techniki wykorzystywania mieszanek nitroksowych dla przedłużenia czasów bezdekompresyjnych, przy wykorzystaniu tabel i komputerów nurkowych, powietrznych lub nitroxowych.tdi padiJest to kurs niezbedny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy, warto pamiętać również, że wiele baz nurkowych oferuje nitroks w cenie powietrza. Wymagania wstępne to stopień Open Water lub równoważny dowolnej rozpoznawalnej organizacji nurkowej. Liczba zajęć teoretycznych to, w zależności od ilości uczestników, dwie lub trzy sesje zajęć teoretycznych, zakończone egzaminem. Kurs nie wymaga odbywania nurkowań, opcjonalnie możliwe są dwa nurkowania.

 

Głowne zagadnienia kursu to

  • zasady używania nitroksu
  • zalety stosowania nitroksu
  • sprzęt nurkowy do nitroksu
  • fizyka gazów
  • obchodzenie się z tlenem
  • uzyskiwanie nitroksu

 


Certyfikat Nitrox Diver uprawnia do

  • nurkowania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, z użyciem nitroksu do 40% tlenu
  • wypożyczania i ładowania butli nitroksem do 40% tlenu
  • kontynuowania szkolenia nurkowego na Advanced Nitrox Diver