Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Deco Procedures

Kurs procedur dekompresyjnych wprowadzający umiejętności planowania i realizacji bezpiecznych nurkowań dekompresynych z wykorzystaniem butli bocznych i gazów dekompresyjnych.
Przeznaczony dla nurków pragnących pozszerzyć swą wiedze o planowaniu i realizacji dekompresji poznać procedury nurkowania dekompresyjnego oraz awaryjne techniki dekompresyjne w przyspieszonej dekompresji, przy wykorzystaniu tabel i komputerów. tdiJest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy. Wymagania wstępne - stopień Open Water lub równoważny i zalogowane min. 25 nurkowań, ukończone 18 lat. Wymagania sprzętowe - standardowy sprzęt nurkowy, boja dekompresyjna, kołowrotek, tabliczka. Liczba zajęć teoretycznych to 6 sesji zakończonych egzaminem. Liczba nurkowań to 4 nurkowania do głebokości 45 metrów. Jeśli prowadzony łącznie z kursem Advanced EANx Diver, wymagane jest minimum 6 nurkowań z maksymalną głębokością 45 metrów.

 

Główne zagadnienia kursu to:

  • podstawowe procedury dekompresyjne
  • awaryjne procedury dekompresyjne
  • fizjologia nurkowa
  • sprzęt w nurkowaniu dekompresyjnym
  • planowanie nurkowania dekompresyjnego


Certyfikat Decompression Procedures uprawnia do:

  • nurkowania dekompresyjnego do 45 metrów z użyciem gazów zgodnie z uprawnieniami
  • uczestniczenia w kursie Advanced EANx Diver
  • uczestniczenia w kursie Extended Range Diver
  • uczestniczenia w kursie Trimix  Diver