Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Rescue Diver

Kurs Rescue Diver jest szkoleniem, rozwijającym wiedzę i umiejętności w kierunku przewidywania, oceny i zachowania się w sytuacji niebezpiecznej bądź awaryjnej. Podczas tego szkolenia możemy nauczyć się w jaki sposób pomóc sobie oraz tym którzy pod wodą znajdują się obok nas.

Szkolenie składa się z części praktycznej oraz teoretycznej, podczas której omawiane są zagadnienia zapobiegania wypadkom nurkowym, reagowania na sytuacje niebezpieczne, przeprowadzania akcji ratunkowych, udzielania pierwszej pomocy oraz zagadnienia sprzętowe. Zajęcia praktyczne to ćwiczenia ratownicze realizowane podczas 5 sesji na wodach otwartych. Ćwiczenia te obejmują scenariusze wypadków nurkowych i sytuacji awaryjnych pod wodą i uczą jak organizować, kierować i udzielać pierwszej pomocy w wodzie i poza nią.

Uczestnik kursu Rescue Diver powinien posiadać przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy i resuscytacji np. Emergency First Response.


Co po kursie?

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość doskonalenia nabytych umiejętności, którą jest kurs Mistrza Nurkowania czyli Divemastera - pierwszy kurs na profesjonalnej ścieżce PADI.