Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

PADI

PADI czyli Stowarzyszenie Zawodowych Instruktorów Nurkowania jest największą i najbardziej popularną na świecie organizacją zajmującą się szkoleniem nurków i instruktorów. PADI określa standardy potrzebne do wyszkolenia nurków, prowadzi specjalistyczne kursy oraz wydaje certyfikaty nurkowe. Kursy prowadzone w tym systemie oparte są o ściśle określone standardy i charakteryzują się spójną formą oraz wykorzystaniem nowoczesnych technik szkoleniowych.

Proponowane szkolenia w systemie PADI:

  • Open Water Diver (również Junior) - podstawowy kurs nurkowania
  • Adventure Diver - kurs pośredni pomiędzy kursem podstawowym, a zaawansowanym składający się z 3 nurkowań wykonywanych na wodach otwartych
  • Advanced Open Water Diver (również Junior) - zaawansowany kurs nurkowania rozszerzający umiejętności nabyte podczas szkolenia podstawowego składający się z dodatkowej teorii oraz 5 nurkowań praktycznych
  • Speciality Diver - kurs specjalistyczny poszerzający wiedzę i umiejętności dotyczące wybranego zagadnienia, na przykład nurkowanie nocne, podwodna nawigacja, nurkowanie w suchym skafandrze, pod lodem, nurkowanie głębokie, wrakowe
  • Emergency First Response - kurs udzielania pierwszej pomocy nie tylko w sytuacjach związanych z nurkowaniem składający się z zajęć teoretycznych i ćwiczeń na tzw. fantomie
  • Rescue Diver (również Junior) - kurs nurka ratownika, który składa się z 5 zajęć teoretycznych oraz 5 sesji ćwiczeniowych na wodach otwartych
  • Divemaster - pierwszy zawodowy stopień nurkowy uprawniający do prowadzenia grup pod wodą oraz pomocy instruktorowi podczas szkolenia