Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Nitroks KDP/CMAS 2st. (PN2)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych. Uprawnienia pozwalają na nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 - 0.16 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS oraz stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, które obejmują 5 godzin wykładów oraz 3 nurkowania nitroksowe w zestawach 2-butlowych i 1 butlą boczną w wodach otwartych (1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroksu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania wynosi 20 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 0.14 MPa, a w mieszaninie dekompresyjnej - 0,16 MPa.


Wymagania

Uczestnik kursu Płetwonurek Nitroksowy KDP/CMAS 2 st. powinien mieć ukończone 18 lat oraz posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2), stopień Płetwonurka Nitroksowego (PN1), a także 25 udokumentowanych nurkowań (poza nurkowaniami kursu P2) w tym 5 nurkowań nitroksowych.