Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Nitroks KDP/CMAS 1st. (PN1)

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych. Uprawnienia pozwalają na nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 - 0.16 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, które obejmują 6 godzin wykładów oraz 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0.14 MPa.


Wymagania

Uczestnik kursu Płetwonurek Nitroksowy KDP/CMAS 1 st. powinien mieć ukończone 16 lat, posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) oraz posiadać 25 udokumentowanych nurkowań (poza nurkowaniami kursu podstawowego) w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.