Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Night Scuba Diver

Dlaczego warto nurkować w ciemności? Ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania te są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych. Również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

 


Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć posługiwać się latarką, zdobyć niezbędną wiedze o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego oraz komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności. Uczestnicy powinni też wiedzieć jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.
 

 

Wymagania

  • wiek min.10 lat pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia
  • posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych
  • posiadanie aktualnych badań lekarskich
     


Wymagania sprzętowe

  • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
  • min.2 latarki nurkowe
  • strobo
  • kompas