Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Instruktorskie

Open Water Scuba Diver Instructor (OWSDI) jest pierwszym poziomem instruktorskim w systemie SDI , który może zostać osiągnięty przez profesjonalistów nurkowania. Podczas szkolenia na poziom instruktorski kandydaci na Instruktorów uczą się standardów, procedur, filozofii szkolenia SDI oraz metodyki nauczania kursów nurkowych jak również doskonalą swoje umiejętności nauczania, umiejętności wodne oraz wiedzę nurkową. Po pozytywnym zdaniu Egzaminu Instruktorskiego (Instructor Examination), Instruktorzy SDI rozpoczynają proces szkolenia innych nurków i przejmują odpowiedzialność za trening na różnych poziomach certyfikacji nurkowej SDI. Instruktorzy mogą przeprowadzać wszystkie szkolenia i kursy SDI, od Open Water Scuba Diver do Divemastera (wyjątkiem są tu kursy specjalistyczne, gdzie potrzebny jest poziom Instruktora Specjalizacji).


Aby wziąć udział w kursie IDC kandydat musi:

 • posiadać certyfikat Divemastera SDI lub stopień odpowiedni poziomem innej organizacji nurkowej.
 • mieć ukończone 18 lat.
 • dostarczyć zaświadczenie medyczne stwierdzające, że kandydat może uprawiać nurkowanie. Zaświadczenie musi być wydane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Kandydat na kurs, który jest lekarzem, nie może sam sobie podpisać tego zaświadczenia.
 • przedstawić zalogowanie co najmniej 100 nurkowań (gdzie dokumentem jest książka nurkowa; nurkowania powinny pokazać doświadczenie w nurkowaniach nocnych, głębokich i nawigacyjnych).
 • dostarczyć dowód ukończenia w ciągu ostatnich 24 miesięcy kursu pierwszej pomocy CPR i oxygen provider
 • jeżeli kandydat nie jest DiveMasterem SDI, zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych.

 

Kurs Instruktorski (IDC) jest częścią , podczas której kandydaci są przygotowywani do samodzielnego przeprowadzania kursów nurkowych. Kurs instruktorski może przeprowadzać Instructor Trainer SDI/TDI.


Egzamin Instruktorski (IE) jest częścią, podczas której ocenia się poziom przygotowania kandydatów i stanowi fazę oceniającą. Kandydaci, którzy pozytywnie ukończyli IDC mogą przystąpić do Egzaminu Instruktorskiego. Aby zostać certyfikowanym  Open Water Scuba Diver Instructor kandydat musi pozytywnie zaliczyć Egzamin Instruktorski przeprowadzony przez Egzaminatora Instructora Trainera.


Główne zagadnienia kursu to:

 • historia SDI i TDI
 • fizyka i fizjologia nurkowa
 • standardy i procedury
 • etyka instruktorska
 • zarządzanie ryzykiem
 • teoria i metody szkolenia
 • prezentacje teoretyczne
 • ćwiczenia basenowe
 • ćwiczenia w wodzie
 • business w nurkowaniu


Certyfikat Open Water Scuba Diver Instructor uprawnia do

 • szkolenia kandydatów na stopień Open Water Diver
 • szkolenia nurków w Specjalizacjach, na które posiada uprawnienia
 • szkolenia Advanced Diver, przy minimum 4 Specjalizacjach Instruktorskich
 • szkolenia nurków na stopień Rescue Diver
 • szkolenia nurków na stopień Divemaster
 • prowadzenia innych programów,  zgodnie ze standardami SDI
 • udziału w szkoleniach TDI Specialty Instructor oraz kursach instruktorskich TDI