Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Divemaster

Kurs Divemaster PADI jest szkoleniem, po ukończeniu którego będziesz posiadał pierwszy zawodowy stopień nurkowy umożliwiający podjęcie pracy w centrach nurkowych na całym świecie w charakterze przewodnika podwodnego. Kurs ten jest również pierwszym na drodze profesjonalnych umiejętności nurkowych. Po ukończeniu kursu istnieje możliwość doskonalenia nabytych umiejętności, jaką jest kurs Asystenta oraz Instruktora PADI.

Każdy uczestnik, po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, otrzymuje międzynarodowe uprawnienia PADI Divemaster umożliwiające:

  • prowadzenie pod wodą grup licencjonowanych nurków
  • kierowanie studentami podczas nurkowań Open Water Diver (poza nurkowaniem nr 1), Advanced Open Water Diver oraz nurkowań szkoleniowych Speciality
  • asystowanie instruktorowi PADI podczas kursów
  • planowanie, organizację i nadzór nurkowań szkoleniowych i innych
  • organizowanie i przeprowadzanie nurkowań Discover Local Diving i Discover Scuba Snorkelling
  • nauczanie i certyfikowanie PADI Skin Diver
  • prowadzenie programu Review Scuba dla licencjonowanych nurków


Zajęcia kursu Divemaster w systemie PADI obejmują zagadnienia związane z oceną predyspozycji i umiejętności nurkowych i sprawności pływackiej, pogłębianiem wiedzy teoretycznej oraz zastosowaniem praktycznym.

Szkolenie teoretyczne obejmuje tematy omawiane podczas wykładów, a związane między innymi z planowaniem, kierowaniem i kontrolą nurkowania, fizyką oraz fizjologią nurkowania i ratownictwem nurkowym, a także asystowanie przy prowadzeniu kursów.

Zajęcia praktyczne przeprowadzane są w wodzie zamkniętej oraz na wodach otwartych w wariancie Praktycznych Ćwiczeń Szkoleniowych bądź w wariancie Intership. Zagadnienia wchodzące w skład tej części programu dotyczą przede wszystkim roli pełnionej przez Divemastera w szkoleniu, praktycznych umiejętności prowadzenia nurkowań i demonstracji wykonywania ćwiczeń oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera.